Řešení Fail2ban ve spojení s firewallem iptables poskytuje solidní ochranu linuxových serverů před útoky hrubou silou. Kromě široké škály služeb, které umí chránit, netrápí administrátora složitou konfigurací a je uvedený do provozu v řádu minut. Představuje proto v současnosti patrně jeden z nejefektivnějších prvků ochrany proti uvedeným útokům pro méně a středně zatížené systémy. Zajímavou možností je integrace s dohledovým systémem Zabbix.

Zabbixová šablona je k dispozici na GitHubu, nabízí automatické zjišťování zapnutých „vězení“ (jails), monitorování stavu služby včetně příslušného triggeru v případě nedostupnosti a přehledné grafy, ze kterých lze usoudit na aktivitu útočníků a s ní spojený nárůst zátěže serveru.