Při instalaci aktualizací na Windows Server 2008 R2 (testováno, ale problém byl hlášen také u jiných verzí) může nastat problém, kdy systém zatuhne na obrazovce "Příprava na konfiguraci systému Windows, nevypínejte počítač". Stroj je možné "pingnout", ale pokus o RDP připojení není úspěšný. Situace nemilá, ale řešitelná.

Osvědčil se postup uvedený v tomto článku. Pro "sestřelení" procesu TrustedInstaller byl však použit nástroj Remote Process Explorer od LizardSystems.com.