Monitorování a dohled

Sledování dostupnosti serverů a dalších technologických zařízení. Monitorování odezvy a dostupnosti aplikací. Dlouhodobé sledování fyzikálních veličin. Predikce trendů. SLA enforcement. Expertní služby "ICT stavebního dozoru".

Zabbix

Průmyslový standard v segmentu otevřených monitorovacích systémů. Centralizovaná nebo distribuovaná implementace. Sběr dat s využitím agentů nebo bez nich. Možnost proxy řetězení serverů pro rozložení zátěže a průchod firewally. Monitorovací mikroservery na platformě Raspberry PI.

Zálohování jako služba

Automatizované zálohování virtuálních prostředí. Zálohování fyzických serverů a pracovních stanic. Pronájem zabezpečených úložišť pro off-site zálohování. Geo-replikovaná úložiště s vysokou dostupností.